حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

91006787021

با مـا در تمـاس باشـید

شیر فرمان هیدرولیک ۲۰۶

ایرادات شایع در سیستم فرمان هیدرولیک پژو ۲۰۶ ۱- صدای هیس هیس: در زمان چرخش فرمان رخ می دهد. روغن از شیارهای شیرهیدرولیک فرمان نشت می کند. البته برخی صداها عادی می باشند. ۲- صدای ضربه زدن: در زمان چرخش ...
adminsite