حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

91006787021

با مـا در تمـاس باشـید

تعمیر شیلنگ هیدرولیک

آیا شیلنگ های هیدرولیک را می توان تعمیر کرد؟ شیلنگ ها و لوله های هیدرولیک بخش عمده ای از مسیر انتقال روغن هیدرولیک را تشکیل می دهند، بنابراین جنس و کیفیت آنها دارای اهمیت بسیار زیادی در سیستم هیدرولیک می ...
adminsite