روش نصب پمپ هیدرولیک فرمان پژو روآ

روش نصب پمپ هیدرولیک فرمان پژو روآ

در سیستم فرمان هیدرولیک این خودرو برای سفت کردن پیچ ها و اتصالات می بایست از گشتاورهای مجاز سفت کردن استفاده نمایید. مقدار این گشتاورها بر حسب N.M نیوتن متر در زیر آورده شده است:

پیچ های براکت یا پایه نصب پمپ هیدرولیک فرمان: N.M 20-25

پیچ تخلیه پمپ هیدرولیک: N.M 20-35

پیچ بغل براکت با پایه نصب پمپ هیدرولیک فرمان: N.M 15-20

پیچ پولی هرزگرد تسمه: N.M 65-69

پیچ های روی پولی پمپ: N.M 15-20

مهره های اتصال فیتینگ لوله های ورود و خروج روغن به مجموعه حلزونی و شانه ای : N.M 22-26

گشتاور سفت کردن سیبک: ۵۹ N.M

پیچ های کبی نگهدارنده میل شانه ای: ۱۹ N.M

مهره اتصال فیتینگ لوله به پمپ: N.M 22-26

مراحل مونتاژ و نصب:

شکل زیر نقشه انفجاری قطعات و مجموعه های منفصله سیستم هیدرولیک فرمان نصب شده بر روی خودرو پژو روآ را نشان می دهد:

 

بهنگام نصب تسمه پمپ هیدرولیک نمی بایست مقدار کشش تسمه از حدود مجاز بیشتر و با کتر باشد. روغن توصیه شده برای بکارگیری در سیستم هیدرولیک این مجموعه از نوع DEXRON می باشد. ماکزیمم فشار برگشت در حالت مدار بسته نباید از ۰/۳۵ Mpa بیشتر باشد.

دور ماکزیمم مجاز برای پولی پمپ هیدرولیک برابر ۷۰۰۰ RPM می باشد. فشار مخزن تخلیه و پر کردن نباید از یک اتمسفر در هیچ شرایطی بیشتر باشد.

دمای روغن هیدرولیک بطور پیوسته نباید از ۱۲۰ درجه سانتیگراد بیشتر شود و بطور نا پیوسته حداکثر می تواند به ۱۴۰ درجه سانتیگراد افزایش یابد. در صورت بلا رافتن دما بیشازح مجاز روغن خاصیت خود را از دست می دهد و به پمپ آسیب می رساند.

بارهای اعمالی بر شفت پمپ هیدرولیک باید کاملا کنترل گردد و عدم تنظیم پولی پمپ می تواند خسارت عمده ای از نظر بارهای جانبی بر پمپ وارد نماید.

هوا در سیستم هیدرولیک فرمان کار آن را مختل می نماید و لذا سیستم هیدرولیک فرمان باید توسط سیستم خلا کاملا تخلیه گردد و در مرحله مونتاژ فشار خلا مکش هوا از این سیستم باید حداقل برابر ۵۰mm جیوه باشد.

مراحل نصب پمپ هیدورلیک فرمان پژو روآ:

هنگام نصب پولی نباید در جهت شفت به پمپ فشار وارد نمایید. بای اینکار را با دقت و بدون فشار انجام دهید. دقت نمایید که امتداد پولی تنظیم بوده و تسمه بدرستی بر روی آن قرار گرفته و در امتداد سایر پولی ها باشد.

شیلنگها نباید دارای پیچشی و خمیدگی باشند.

از گشتاورهای مجاز در سفت کردن اتصالات استفاده نمایید. پیچ های نگهدارنده ۲۰ تا ۳۰ N.M و لوله های فشار قوی مقدار ۲۰ تا ۳۵ N.M گشتاور سفت کردن آنها می باشد.

در ابتدای روشن کردن موتور ابتدا دور موتور را در دور ۱۵۰۰ RPM نگهدارید و فرمان را در دو طرف جهت گردش تا حد آخر بچرخانید تا اگر هوایی در سیستم وحود دارد تخلیه و متعادل گردد.

عملیتا تعمیر و مونتاژ قطعات باید در محیطی به دور از رطوبت و گرد و خاک انجام گیرد. در پوش های یک پمپ نو قبل از مونتاژ باید نصب بوده و ز صحت آن اطمینان حاصل کنید. در نصب پولی پمپ به هیچ وجه از چکش استفاده ننماید.

هرگز پمپ هیدرولیک فرمان را در حالی خالی از روغن می باشد در دور بالاتر از ۱۰۰۰ RPM بکار نگیرید. از مواد افزودنی غیر مجاز در روغن هیدرولیک استفاده ننمایید.

از ورود مواد اضافی به داخل سیکل و سیستم فرمان هیدرولیک جلوگیری نمایید.

روش هواگیری سیستم هیدرولیک فرمان:

قبل از انجام مراحل هواگیری دقت کنید که شیلنگ های رفت و برگشت با هیچ قسمت از قطعات دیگر خودرو تماس مستقیم نداشته باشد. تماس این شیلنگ ها با قطعات ممکن است باعث ایجاد لرزش و صدا شود. کلیه اتصالات باید با گشتاور مجاز سفت شده باشند زیرا اگر چه ممکن است نشتی در سیستم دیده نشود ولی امکان ورود هوا به سیستم وجود دارد.

هواگیری در موارد تعویض قطعات اصلی و با جداسازی شیلنگ ها و با صدای غیر عادی از سیستم انجام گیرد. عدم هواگیری صحیح و یا به موقع باعث خرابی پمپ هیدورلیک؛ عدم کارکد صحیح سیستم فرمان هیدرولیک و صدای غیر عادی از سیستم میگردد.

ابتدا موتور را خاموش کنید.

فرمان را کاملا به سمت چپ بچرخانید.

مخزن شارژ پمپ را تا حد ماکزیمم یعنی سطح FULL COLD پر نمایید و درب مخزن را ببندید.

چرخ های جلو خودرو را از سطح زمین بلند کنید. ضمن چک کردن سطح روغن هیدرولیک در مخزن توسط همکار خود فرمان را در دو طرف حالت وسط تا انتها و تا ۲۰ مرتبه بچرخانید. در حالت موتور خاموش

در سیستم های هیدرولیک که شیلنگ های برگشت طولانی هستند و یا سیستم خنک کن روغن در آنها بکار رفته است؛ عملیات فپق را تا ۴۰ مرتبه تکرار کنید.

در تمام مدت انجام عملیات مرحله قبل باید سطح روغن به هنگام چرخاندن روغن ثابت بماند و همچنین حبابی مشاهده نگردد در غیر این صورت اتصالات را کنترل کرده و عملیات را دوباره تکرار کنید.

موتور را روشن کنید و در دور آرام؛ سطح روغن هیدرولیک را با ریختن روغن تا علامت ماکزیمم ثابت نمایید و دریچه را ببندید. چرخ ها را در حالت وسط قرار داده و فاصله آنها را به زمین نزدیک تر نمایید.

دور موتور را برای مدت دو دقیقه در دور ۲۰۰۰ RPM نگهدارید. فرمان را درحالی که در دو طرف می چرخانید بازدید نمایید که فرمان به راحتی حرکت نماید بدون هرگونه صدای غیر عادی باشد؛ سطح روغن هیدرولیک ثابت و به انداز کافی باشد؛ هیچ گونه نشتی در سیستم وحود نداشته باشد و کیفیت و جنس روغن تغییر نکرده باشد ( بدون کف  و حباب و تغییر رنگ )

در صورتی که موارد فوق صحیح باشد مراحل هواگیری به اتمام رسیده است و در غیر اینصورت شرایط خاص  زیر را مدنظر داشته باشید:

در صورت مشاهده حباب در مرحله هواگیری و چرخش فرمان به چپ و راست بصورت متناوب می توان به وجود نشتی در اورینگ ها و یا شل بودن اتصالات پی برد.

در صورت مشاهده تغییر رنگ ( رنگ شیری ) موتور را خاموش کنید. دو دقیقه صبر کنید و دوباره اتصالات را بازدید نمایید. دوباره مراحل را از مرحله روشن کردن موتور تا انتها تکرار کنید. در صورتی که وضعیت رنگ تغییری نکرد؛ تمام اورینگ ها و بست ها را تعویض نمایید و سیستم را از روغن تازه پر نمایید و مراحل هواگیری را دوباره تکرار نمایید.

در صورت شندین صدای غیر عادی و لرزش؛ باز بینی کنید که لوله ها و شیلنگ ها یا قطعات داخل موتور تماسی نداشته باشد. در صورت عدم مشاهده هرگونه تماس غیر مجاز بین اجزا می بایست وضعیت سیستم را از نظر دما چک کنید.

روش اول برای کاهش دما و شارژ مجدد فشار در سیستم این است که موتور را خاموش کنید و صبر کنید که مدارات خنک شوند.

در روش دوم ابتدا موتور را خاموش کرده و با یک پمپ مکنده مخزن پمپ هیدرولیک را از روغن تخلیه نمایید وآن را با روغن خنک پر نمایید (‌روغن تمیز و سالم ) دریچه مخزن را بسته و موتور را روشن کنید و سیستم را از نظر ارتعاشی و صدا مجددا بررسی کنید.

در صورت وجود صدا می بایست پمپ هیدرولیک فرمان را تعویض نمایید. ( در دمای گرم کاری نباید صدای لرزشی شنیده شود ) بعد از تعویض پمپ مراحل هواگیری را مجددا انجام دهید.

گروه فنی مهندسی PHSP

adminsite
دیدگاه کاربران
۲ دیدگاه
  • کامبیز بهروزپور ۲۹ دی ۱۴۰۲ / ۶:۱۲ ب٫ظ

    سلام سوالی داشتم که اگه ممکنه جواب بدید ممنون میشم . بنده یک خودرو آردی آی انژکتوری و هیدرولیک دارم که چندی پیش بعلت نشت روغن از جعبه فرمان ناچار به تعمیر آن شدم و چندی بعد متوجه شدم که فرمان زیر و رو شده و اکنون در دیدن درجه های بنزین و آب و … در حین رانندگی دچار مشکل هستم و دسترسی به مکانیک قبلی هم ندارم . خواستم ببینم باید از قسمت اتصال جعبه فرمان بحالت اول برگرده یا از بالا و درآوردن فرمان هم میشه فرمان رو زیر و رو کنم ؟ و در صورت دوم آیا مشکلی برای دسته راهنما پیش نمیاد ؟ چون الان راهنما هم در زمان پیچیدن آزاد نمیکنه . بسیار سپاسگزارم

    • محمد شمسی ۲ بهمن ۱۴۰۲ / ۹:۴۷ ق٫ظ

      سلام و عرض ادب به هر تعمیرگاهی مراجعه کنید اصلاح می کنند کار سختی نیست

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *