تشخصیص صدای جعبه فرمان پژو ۴۰۵ و تست نشتی روغن

تشخصیص صدای جعبه فرمان پژو ۴۰۵ و تست نشتی روغن

تشخصیص صدای جعبه فرمان و نشتی روغن و روش تست آن بر روی خودرو بسیار مهم است زیرا در اکثر موارد صدای جلوبندی خودرو با صدای جعبه فرمان اشتباه می شود و منجر به تعویض جعبه فرمان می گردد.

کلیه جعبه فرمانهای گروه پژو ۴۰۵ ، سمند و پارس و دنا دارای سیستم یکسان در جعبه فرمان هیدرولیک می باشند.

در صورتی که خودرو مشکوک به صدای جعبه فرمان باشد ، قبل از بررسی جعبه فرمان، می بایست مجموعه ها و قطعات ذیل بررسی و کنترل گردند:

۱- بازدید جلوبندی خودرو و بررسی صدای سایر مجموعه ها و قطعات

۲- بازدیدسیبک زیرکمک فنر از نظر لقی و صدای غیر عادی

۳- بازدید میل موجگیر و میل تعادل ، از نظر شل بودن و صدای غیر عادی

۴- بازدید تلسکوپی و چهار شاخ فرمان

۵- بازدید تایرها و رینگ ها از نظر استاندارد بودن

۶- ارتفاع خودرو از نظر استاندارد بودن کارخانه ای ، کنترل شود . کمک فنر و فنرلول باید استاندارد باشد.

صدای جعبه فرمان معمولاً خفیف بوده و آزار دهنده نمی باشد . این نوع صدا ، دائمـی و مسـتمرنبوده و بـرای شنیدن صدا اصلاً نیاز به دقت ، تلاش مضاعف و حساسـیت کـاذب نیسـت بـه دلیـل اینکـه در بسـیاری از مـوارد صـدای جلوبندی خودرو با صدای جعبه فرمان اشتباه تشخیص داده میشود، حتماً میبایست ماهیت و منشاء صـدا مـورد ارزیـابی قرار گیرد.

روش تست جعبه فرمان بر روی خودرو:

پس از انجام مراحل فوق ، برای تست جعبه فرمان بر روی خودرو به شرح ذیل عمل گردد:

جهت تشخیص صحیح صدای جعبه فرمان لازم است در هنگام تست، درب های خودرو بسته و شیشه ها بالا قرار گیرد.

۱- تست بصورت درجا:

برای انجام این تست ، خودرو باید در حالت روشن بر روی زمین آسفالت ، هموار و بدون شیب قرار گیرد؛ سپس فرمان را به آرامی به چپ و راست می چرخانیم و در مرحله دوم همان حرکت را با دوران شدید و ناگهانی انجام می دهیم . اگر صدای غیر عادی و لرزش احساس گردد فرمان مشکوک به ایراد صدا بوده و برای محرز شدن آن بایستی حتماً تست به روشی که در ادامه توضیح داده می شود، بر روی خودرو انجام گردد. در صورت عدم مشاهده صدای غیر عادی و لرزش ، از نقطه نظر knocking noise فرمان بدون ایراد میباشد و میبایست جهت ارزیابی سایر انواع صدای غیر عادی وارد مرحله تست به روشی که توضیح داده می شود ، بر روی خودرو انجام گردد و در صورت محرز شدن ایراد در تست، جعبه فرمان ایراد داشته و بایستی تعمیر و یا تعوبض گردد.

تست درجا حتما باید بر روی زمین آسفالت و بدون شیب انجام گردد و در محل هایی که زمین اپوکسی و یا موزاییک و یا سرامیک باشد، مجاز نمی باشد.

این تست برای بررسی Rattle Noise انجام می شود. برای این تست ، خودرو باید به خارج از سالن های تعمیراتی که فاقد پوشش اپوکسی باشد منتقل گردد. محوطه تست باید زمین آسفالت ، هموار و بدون شیب باشد. تست در زمین های خاکی مجاز نمی باشد.
سپس خودرو در حالت دنده یک با سرعت ۲۰Km/h و بر روی مسیر دایره ای به شعاع ۹m با روش ذیل؛ تست صورت می گیرد:
۱- دوران دور دایره به تعداد ۲ مرتبه
۲- ادامه حرکت روی مسیر بصورت علامت بی نهایت، تا رسیدن به دایره دوم و در جهت مخالف دوران قبلی به تعداد ۲ مرتبه
۳- پس از طی مسیر دایره و در مرحله نهایی تست ، لازم است خودرو با همان سرعت ۲۰Km/h در ۲ جهت چپ و راست از دست انداز و سرعت گیر عبور کند .

توجه داشته باشید صدای زوزه در سیستم فرمان ارتباطی با جعبه فرمان ندارد و مربوط به سیستم پمپ هیدرولیک فرمان می باشد.

ایراد نشتی در جعبه فرمان هیدرولیک:

جهت تست نشتی جعبه فرمان هیدرولیک ابتدا موارد زیر را بررسی نمایید:

محل اتصال لوله خم شیرهیدرولیک فرمان به جک کمک

محل اتصال لوله خم جک به شیر هیدرولیک فرمان

محل کاسه نمد دور شفت جک هیدرولیک فرمان

اگر نشتی از محل اتصال لوله خم شیر هیدرولیک فرمان به جک فرمان و یا بالعکس باشد، با اعمال گشـتاور بـه روش صحیح بر روی مهره لوله، ایراد نشتی برطرف می گردد که روش صحیح آن ذیلاً توضیح داده شـده اسـت. در صورتی که پس از اعمال گشتاور، ایراد نشتی برطرف نگردید، باید اقدام به تعویض لوله خم شود.

روش صحیح اعمال گشتاور به این شکل می باشد که قبل از اعمال گشتاور بر روی لوله، ابتدا مهره کاملا باز شده و توسـط دسـت و بصـورت صحیح بر روی پیچ بسته شود و پس از اطمینان از قرارگیری صحیح رزوه ها بر روی هم، با آچار اقدام به سفت نمودن و اعمال گشتاور به میزان ۱۸ الی ۲۳ N.M  شود. این عمل از رزوه به رزوه شدن پیچ و مهره جلوگیری می نماید.

اگر نشتی روغن از محل دور شفت جک هیدرولیک فرمان کاسه نمد باشد و نشتی روغـن از محـل مـذکور محرز باشد، ایراد از جک بوده و فقط جک هیدرولیک فرمان باید تعویض گردد.

سایر نشتی ها مانند نشتی از شیلنگ فشار قوی و دیگر قسمت ها مربوط به مکانیزم فرمان نمی باشد.

نشتی از محل شیلنگ فشار قوی هیدرولیک به علت عدم رعایت روش صحیح بستن آن مـی باشـد و در چنـین مواقعی رزوه های شیر هیدرولیک فرمان خراب و دفرمه می شود که این عمل باعث نشتی روغن میگـردد در ایـن مواقع منشاء ایراد شیلنگ هیدرولیک فشار قوی می باشد.

واحد فنی مهندسی PHSP

adminsite
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *