ایرادات شایع در سیستم فرمان هیدرولیک پژو ۲۰۶

ایرادات شایع در سیستم فرمان هیدرولیک پژو ۲۰۶

۱- صدای هیس هیس:

در زمان چرخش فرمان رخ می دهد.

روغن از شیارهای شیرهیدرولیک فرمان نشت می کند. البته برخی صداها عادی می باشند.

۲- صدای ضربه زدن:

در زمان چرخش فرمان رخ می دهد.

یکی از علت های ممکن عیب گردگیر می باشد. گردگیر را بصورت صحیح نسب کنید و یا در صورتی خرابی تعویض نمایید.

۳- صدای تغ تغ:

بطور متناوب رخ می دهد.

از دلایل این مشکل می تواند به برخورد جعبه فرمان به قطعات دیگر؛ شل بودن با خراب بودن چپقی و شل بودن جعبه فرمان نام برد.

۴- مکش هوا:

در زمان چرخش فرمان رخ می دهد.

از علت های ممکن می توان به شل بودن گیره لوله برگشت روغن هیدرولیک و یا از بین رفتن اورینگ های جعبه فرمان نام برد.

۵- گیجی فرمان:

در زمان گردش خودرو رخ می دهد.

از دلایل ممکن می توان به شل بودن شفت میانی و کوپلینگ اشاره نمود.

۶- شل بودن یا سفت بودن بیش از حد فرمان:

در زمان چرخش فرمان رخ می دهد.

از دلایل ممکن می توان به وجود هوا در سیستم هیدرولیک فرمان؛ خرابی اتصالات شفت میانی جعبه فرمان؛ شل بودن چپقی میل فرمان و شل بودن اتصالات جعبه فرمان نام برد.

۷- عمل نکردن لحظه ای پمپ هیدرولیک فرمان:

در زمان چرخش فرمان رخ می دهد.

کاهش روغن در مخزن پمپ هیدرولیک باعث بروز این مشکل می شود که با اضافه کردن روغن و هواگیری سیستم مشکل برطرف می گردد. به این نکته توجه داشته باشید که باید دلیل کم شدن روغن را شناسایی نمایید که معمولا به دلیل نشتی در سیستم می باشد.

۸- برگشت ضعیف فرمان:

در زمان پس از چرخش فرمان رخ می دهد.

پیچ خوردن گردگیر به شفت میانی؛ عدم نصب صحیح شفت میانی و سفت شدن چپقی میل فرمان از دلایل بروز این مشکل می باشد.

۹- خلاصی زیاد فرمان:

در زمان فرمان گیری و یا سکون خودرو

شل بودن اتصالات جعبه فرمان به رام باعث عقب و جلو شدن جعبه فرمان می شود.

۱۰- سفت شدن فرمان:

در زمان چرخ فرمان حس می شود.

از دلایل آن کاهش سطح روغن مخزن پمپ هیدرولیک و نشتی زیاد در کارتریج پمپ هیدرولیک فرمان می باشد که با افزایش روغن و یا تعمیر پمپ هیدرولیک فرمان مشکل بر طرف می گردد.

۱۱- لرزش فرمان:

در زمان چرخش فرمان یا هنگام رانندگی رخ می دهد.

از دلایل آن می توان به بالانس نبودن چرخ های جلو و یا خرابی میل فرمان اشاره کرد.

۱۲- کاهش سطح روغن هیدرولیک پمپ:

از دلایل بروز این مشکل می توان به خرابی اورینگ پینیون؛ خرابی اورینگ داخلی دنده شانه ای و خرابی اورینگ های شیر هیدرولیک فرمان اشاره نمود.

۱۳- نشت روغن از مخزن پمپ هیدرولیک فرمان:

محکم نبودن مخزن پمپ هیدرولیک و یا خرابی اورینگ های آببندی مخزن از دلایل بروز این عیب می باشد.

۱۴- صدای جیغ مانند در پمپ هیدرولیک فرمان:

در زمان گردش فرمان تا انتها به یک سمت رخ می دهد.

این مشکل به دلیل شل بودن تسمه ایجاد می شود.

۱۵- صدای زوزه در پمپ هیدرولیک:

در زمان گردش فرمان تا انتها به یک سمت و در زمان دور درجا موتور این صدا شنیده می شود.

این عیب از عیوب شایع پمپ هیدرولیک فرمان می باشد که دلایل مختلفی در بروز آن نقش دارند. این عیوب شامل وجود آلودگی در سیستم هیدرولیک فرمان مخصوصا در قسمت شیر فشار شکن پمپ هیدرولیک؛ وجود خمیدگی شدید در شیلنگ های هیدرولیک و وجود هوا در سیستم هیدرولیک فرمان می باشد.

۱۶- صدای تق تق کردن پمپ هیدرولیک فرمان:

روغنی بودن موتور و پولی پمپ هیدرولیک فرمان یا شل بودن پولی پمپ هیدرولیک فرمان از دلایل وجود این عیب می باشد.

۱۷- شیری رنگ شدن روغن هیدرولیک فرمان:

این عیب به دلیل اشباع شدن روغن هیدرولیک از هوا می باشد.

این عیب به دلیل شل بودن اتصالات سیستم هیدرولیک و یا خرابی پمپ هیدرولیک فرمان می باشد.

واحد فنی مهندسی PHSP

adminsite
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *