حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

91006787021

با مـا در تمـاس باشـید

خرابی بلبرینگ پمپ

دو دلیل برای خرابی بلبرینگ پمپ هیدرولیک فرمان وجود دارد، دلیل اول بیش از حد سفت کردن تسمه پمپ هیدرولیک می باشد این امر موجب کوتاه شدن عمر بلبرینگ پمپ هیدرولیک و تسمه پمپ هیدرولیک می شود. همچنین باعث از ...
محمد شمسی