مزایای تبدیل و تجهیز فرمان پراید معمولی به هیدرولیک

۱- سهولت در رانندگی و کاهش خستگی راننده

هنگام پارک کردن و پیچیدن در سرعت های پایین و در ترافیک های سنگین؛ سیستم هیدرولیک به راننده جهت فرمانگیری کمک قابل ملاحظه ای نموده و فشار کمتری به دستان راننده وارد می کند. همچنین موجب کاهش خستگی راننده مخصوصا خانم ها می گردد.

۲- اطمینان از کارکرد فرمان مکانیکی هنگام قطع سیستم هیدرولیک

فرمان هیدرولیک از نوع دنده شانه ای و پینیون بصورت Safe Fail می باشد. چنانچه قسمت هیدرولیکی به هر دلیلی از مدار خارج شود؛ قسمت مکانیکی فرمان می تواند به کار خود ادامه دهد.

۳- عدم انحراف خودرو در هنگام عبور از موانع

با وجود جک هیدرولیکی که بر روی دنده شانه ای وجود دارد در صورتی که چرخ ها در هنگام حرکت به هر دلیلی مانند موانع و دست اندازها و … بخواهد از مسیر خارج گردند؛ نیروی مقاوم در جک هیدرولیکی از انحراف فرمان جلوگیری می نماید ولی در فرمان های مکانیکی ضربه انتقالی به چرخ ها مستقیما به غربیلک وارد شده و باعث چرخش غربیلک و انحراف از مسیر می گردد.

۴- قابلیت ایمنی بالا در سرعت های بالا

با وجود شیر هیدرولیک فشار شکن بر روی پمپ هیدرولیک فرمان که مانند یک سنسور عمل می کند؛ در دورهای بالاتر از ۲۰۰۰ دور در دقیقه مقدار خروجی روغن از پمپ تنظیم شده و متناسب با دور موتور نرمی فرمان تنظیم می شود.

۵- کاهش اثر تیزی فرمان

با توجه به کاهش مدول و زوایای دنده های شانه ای و پینیون از ۲.۵ به ۲ تیزی فرمان تا حد قابل ملاحضه ای کاهش می یابد.

۶- ارزش افزوده معادل به هنگام فروش خودرو

هزینه پرداخت شده توسط شما همانند هزینه های سیستم صوتی و رینگ اسپرت نیست که در هنگام فروش خودرو محسوب نگردد. در صورتی که پس از تجهیز پراید خود سیستم هیدرولیک فرمان در زمان فروش خودروی شما دارای ارزش افزوده معادل هزینه ی هیدرولیک کردن سیستم فرمان خودرو خواهد شد.

واحد فنی مهندسی PHSP